Close contact us

Hafa samband

Nafn
Kennitala
Netfang
Skilaboð
01

Hvað er jöfnunarstyrkur?

Jöfnunarstyrkur (áður dreifbýlisstyrkur) er námsstyrkur fyrir nemendur sem stunda nám á framhaldsskólastigi fjarri lögheimili og fjölskyldu. Fjarnám er ekki styrkhæft. Dreifnám er aðeins styrkhæft ef nemendur þurfa að koma í skólann a.m.k. 50% af dagafjölda nemenda sem stunda dagsskóla. 

Lögheimili má ekki vera í nágrenni við skóla (sjá nánar töflu sem skilgreinir hvaða póstnúmer teljast vera í nágrenni skóla). Námið verður að vera að lágmarki eins árs skipulagt nám við skóla sem falla undir lög um framhaldsskóla/menntaskóla. Styrkurinn skiptist í akstursstyrk og dvalarstyrk.

Akstursstyrkur – er ætlaður þeim nemendum sem sækja skólann frá lögheimili þ.e. keyra daglega í skólann frá lögheimili sínu. Einnig er hann fyrir þá sem búa ekki í foreldrahúsum en geta ekki sýnt fram á leigugreiðslur.

Dvalarstyrkur –  er fyrir þá nemendur sem flytja a.m.k. 30 km frá lögheimili sínu og fjölskyldu til að geta stundað nám þ.e. þeir sem eru á heimavist og/eða greiða leigu. 

Umsóknarfrestur

Nemendur geta sótt um jöfnunarstyrk í gegnum island.is, sjá Mitt LÍN.

Umsóknarfrestur er til 15. október á haustönn og 15. febrúar á vorönn

 

Berist umsókn hins vegar eftir að frestur rennur út, þ.e.a.s. eftir 15. október og 15. febrúar skerðist styrkurinn frá og með 1. nóvember og 1. mars um 15%.

Ekki er hægt að sækja um námsstyrk eftir að fjórir mánuðir eru liðnir frá umsóknarfresti.

Sækja um
03

Hverjir eiga rétt á jöfnunarstyrk?

Nemendur á framhaldsskólastigi sem stunda reglubundið nám fjarri heimahögum og fjölskyldu geta átt rétt á jöfnunarstyrk. Nemandi telst stunda reglubundið nám hafi hann gengið til prófs í a.m.k. 20 FEIN einingum á önn (12 skólaeiningum).

Námsmenn í sérnámi/iðnnámi geta átt rétt á bæði námslánum og jöfnunarstyrk. Námsmaður getur þó ekki fengið hvoru tveggja, jöfnunarstyrk og námslán á sömu önn.

Nemendur í launuðu starfsnámi eiga ekki rétt á jöfnunarstyrk.

Háskólanemar eiga ekki rétt á jöfnunarstyrk að undanskildum þeim sem stunda nám í frumgreinadeildum. 

Tengsl við lögheimili

Nemendur verða að hafa tengsl við lögheimili sitt. Með tengslum við lögheimili er átt við t.d. að fjölskylda námsmanns búi á staðnum, að námsmaður sé þar með þinglýstan leigusamning eða eigi fasteign þar skv. fasteignavottorði.

Með fjölskyldu er átt við foreldra nemanda eða forráðamenn, maka samkvæmt hjúskap eða skráðri sambúð í þjóðskrá og/eða börn nemanda.

Réttarstaða allra umsækjanda miðast við lögheimili eins og það er skráð í þjóðskrá þann dag sem auglýstur umsóknarfrestur rennur út.

04

Upphæðir og útborganir

Á námsárinu 2018-2019 er upphæð dvalarstyrks 154.000 kr. og akstursstyrks 88.000 kr. á önn.

Styrkirnir eru greiddir út eftir hverja önn í janúar og júní þegar skólarnir hafa staðfest námsárangur annarinnar.
Styrkurinn er greiddur inn á bankareikning námsmanns sem verður að vera á hans nafni.

Ekki er hægt að greiða inn á bankareikning foreldra eða annarra.

 

Sækja um jöfnunarstyrk