01

Áhrif tekna á námslán

Tekjur námsmanns á viðmiðunarári geta haft áhrif á fjárhæð veittra námslána ef þær fara yfir frítekjumark. Viðmiðunarár í þessum skilningi er upphafsár námsársins og er horft til tekna frá 1. janúar til 31. desember eins og þær koma fram í skattframtali námsmanns. Sem dæmi er árið 2018 viðmiðunarár fyrir námsárið 2018-2019.

Námsmaður má hafa allt að 930.000 kr. í tekjur á viðmiðunarári án þess að námslán hans skerðist. 45% allra tekna umfram frítekjumark koma til frádráttar á námsláni og er skerðingunni dreift hlutfallslega á umsóttar einingar.
Séu tekjur það háar að framfærslulán skerðist að fullu, hefur skerðing vegna tekna einnig áhrif á mögulegt skólagjaldalán.

Námsmenn sem eru að koma af vinnumarkaði og hafa ekki verið í námi síðustu 6 mánuði áður en nám hefst geta átt rétt á þreföldu frítekjumarki á fyrsta námsári eftir að nám hefst.

Hvað telst til tekna?
Allar tekjur á árinu 2018 sem mynda skattstofn teljast vera tekjur við útreikning námslána á námsárinu 2018-2019.

 Innifalið í þessu eru m.a.
launatekjur, skattskyldir náms- og rannsóknarstyrkir, kennslulaun, greiðslur í fæðingarorlofi, tryggingabætur, atvinnuleysisbætur og lífeyrisgreiðslur.

 Til frádráttar tekjum koma skólagjöld sem námsmaður fær ekki lánað fyrir og föst afborgun námsláns sem til fellur og greidd er á stuðningstímabilinu.Sækja um námslán