Close contact us

Hafa samband

Nafn
Kennitala
Netfang
Skilaboð

Skuldabréf

Útborgun lána er háð því skilyrði að LÍN hafi undir höndum undirritað skuldabréf  þar sem lánþegi ábyrgist endurgreiðslu lánsins. Námsmaður fær skuldabréfið sent til undirritunar áður en kemur að fyrstu útborgun námsláns. Ef námsmaður stundar nám erlendis er umboðsmanni lánþega heimilt að undirrita skuldabréfið fyrir hans hönd.

Námsmaður getur nýtt sama skuldabréfið allan námstíma sinn ef hann gerir ekki lengra námshlé en eitt námsár meðan á námi stendur. Geri námsmaður meira en eins árs hlé á námi verður skuldabréfinu lokað og afborganir þess hefjast. Námsmaður þarf þá að undirrita nýtt skuldabréf hyggist hann taka aftur námslán.

Tveir aðilar þurfa að votta rétta undirskrift á skuldabréfi.

 

Sé námsmaður á vanskilaskrá eða telst af öðrum ástæðum ekki tryggur lántaki, gerir LÍN kröfu um að hann útvegi ábyrgðarmann/menn á skuldabréfið. Ábyrgðarmenn þurfa að uppfylla tiltekin skilyrði, s.s. að vera ekki á vanskilaskrá, en einnig þarf lánveitingin að uppfylla skilyrði laga um ábyrgðarmenn, s.s. að lántaki undirgangist greiðslumat í banka.

 

Í lögum um ábyrgðarmenn er kveðið á um skyldu lánveitanda (í þessu tilviki LÍN) til að upplýsa verðandi ábyrgðarmann um þá áhættu sem felst í því að gangast í ábyrgð fyrir láni. Í því felst meðal annars að meta þarf með greiðslumati líkur á því að lántaki geti staðið í skilum á láninu og í kjölfarið þarf að kynna greiðslumat fyrir verðandi ábyrgðarmanni.

 

LÍN gerir ekki kröfu um að greiðslumat skili tiltekinni niðurstöðu (t.d. að það sé jákvætt) og þjónar það því aðeins þeim tilgangi að upplýsa verðandi ábyrgðarmann um hver greiðslugeta lántaka sé. Ef greiðslumat sýnir neikvæða niðurstöðu þarf ábyrgðarmaður að vera upplýstur um hana áður en hann gengst í ábyrgð.

 

Vakin er athygli á því að námsmenn sem eru í vanskilum við LÍN geta ekki fengið lán að nýju fyrr en búið er að koma afborgunum lána í skil.

Lokun skuldabréfs

Námslánaskuldabréfi er lokað þegar námsmaður hættir námi eða þegar námsmaður hefur gert lengra en eins árs hlé frá námi. Hafi námsmaður ekki sótt um námslán í eitt skólaár er gert ráð fyrir að viðkomandi sé hættur í námi og hefst þá undirbúningur að lokun skuldabréfs hans.


Þegar undirbúningur fyrir lokun skuldabréfs hefst sendir LÍN tölvupóst til viðkomandi námsmanns þar sem tilkynnt er um lokunina. Námsmaður hefur þá færi á að sækja um frestun á lokun skuldabréfs ef hann hefur haldið áfram að stunda nám án þess að taka námslán.


Námslánaskuldabréf bera vexti frá og með lokunardegi sem er dagsetning námsloka. Tveimur árum eftir lokun skuldabréfs hefjast svo afborganir af láninu.

Ef námsmaðurinn er enn þá í fullu lánshæfu námi en sækir ekki lengur um námslán getur hann sótt um frestun á lokun skuldabréfsins. Mikilvægt er að námsmaður sæki þá um frestun fyrir lok umsóknarfrests og skili námsárangri til sjóðsins innan gefinna tímamarka og eins fljótt og auðið er.


Námsmaður þarf að leggja fram gögn sem sanna að hann sé enn þá í námi og með lánshæfan árangur. Heimilt er að fresta lokun skuldabréfs að hámarki í fjögur ár frá því að fyrsta aðstoð hjá sjóðnum var veitt.


Ef námsmaður gerir hlé á námi í meira en eitt skólaár á hann ekki rétt á því að lokunardegi skuldabréfs sé frestað.


Hefji námsmaður aftur nám síðar getur hann sótt um undanþágu frá afborgunum lána að uppfylltum ákveðnum skilyrðum.

Sækja um námslán