Close contact us

Hafa samband

Nafn
Kennitala
Netfang
Skilaboð
01

Skólagjaldalán

Námsmenn sem þurfa að greiða skólagjöld í skóla sínum geta sótt um sérstakt skólagjaldalán hjá LÍN. Fjárhæð skólagjaldaláns tekur mið af fjárhæð skólagjalda í viðkomandi námi en þó eru á því ákveðnar takmarkanir. 

Sjálfsfjármögnun skólagjalda

Ekki er lánað fyrir fyrstu 75.000 kr. af skólagjöldum hvers námsárs. Tökum dæmi: Ef skólagjöld í tilteknu námi eru 200.000 kr. á hvoru misseri (haust og vor) eða 400.000 kr. yfir námsárið nemur skólagjaldalán haustannar 125.000 kr. en skólagjaldalán vorannar 200.000 kr. Ef skólagjöld í tilteknu námi eru jafnhá eða lægri en 75.000 kr. á hverju ári er því ekki lánað fyrir skólagjöldum.

 

Hámark skólagjaldalána

Hver námsmaður getur aðeins fengið tiltekna fjárhæð í skólagjaldalán yfir allan sinn námsferil. Þegar námsmaður hefur nýtt alla þá fjárhæð fær hann ekki frekari skólagjaldalán. Hámark skólagjaldaláns er mishátt milli landa en hér að neðan má sjá skólagjaldahámörk í nokkrum algengustu námslöndum Íslendinga:

3.500.000 kr. vegna náms á Íslandi.
44.100 USD vegna náms í Bandaríkjunum.
27.400 GBP vegna náms í Bretlandi.
40.000 EUR vegna náms á evrusvæðinu.

Skólagjaldahámörk í fleiri löndum má finna hér.

Í þeim tilvikum þar sem námsmaður hefur nýtt rétt sinn til skólagjalda í fleiri en einu námslandi er reiknað hve hátt hlutfall viðkomandi hefur nýtt gagnvart hámarki skólagjaldalána í því landi. Það hlutfall er svo yfirfært á hámark skólagjalda í því landi sem hann stundar síðast nám.

Árlegt hámark skólagjaldalána

Námsmenn í grunnnámi (bachelor-nám, lánshæft iðnnám eða annað lánshæft nám sem ekki telst masters- eða doktorsnám) mega aðeins nýta 1/3 af skólagjaldahámarki sínu á hverju námsári. Sem dæmi geta námsmenn í grunnnámi á Íslandi því aðeins fengið sem nemur 1.166.667 kr. á hverju námsári í skólagjaldalán.

Námsmenn í framhaldsháskólanámi (meistaranám eða doktorsnám) lúta ekki slíkum árlegum hámörkum en eru þó bundnir af heildarhámarki.

Skólagjaldalán á sumarönn

Skólagjaldalán á sumarönn eru ekki afgreidd nema námsmaður hafi lokið að minnsta kosti 60 ECTS-einingum eða ígildi þeirra á námsárinu (með loknum einingum á sumarönn meðtalinni). Námsmenn sem hefja nám á sumarönn eiga því almennt ekki rétt á skólagjaldalánum á því misseri.

 

Áhrif tekna á skólagjaldalán

Tekjur námsmanna koma almennt fyrst til skerðingar á framfærsluláni en ef framfærslulán skerðist að fullu, hefst skerðing á skólagjaldaláni. Það á einnig við þegar námsmenn leggja stund á nám sem aðeins er lánshæft til skólagjalda, en þá reiknar LÍN fyrst hver framfærsla hefði verið áður en kemur til skerðingar á skólagjaldaláni. Námsmenn sem hafa háar tekjur meðan á námi stendur geta því átt von á að skólagjaldalán þeirra skerðist vegna tekna.

 

02

Önnur aukalán

Ferðalán

Námsmenn erlendis og námsmenn á Íslandi sem eiga lögheimili að minnsta kosti 100 kílómetra frá námsstað eiga rétt á ferðaláni einu sinni í hverju námi.

Ekki þarf að sækja sérstaklega um ferðalán heldur er það veitt samhliða framfærsluláni ef skilyrði fyrir veitingu þess eru uppfyllt. Nánar er fjallað um ferðalán í kafla 4.9 í úthlutunarreglum LÍN.

Lán vegna meðlagsgreiðslna

Námsmenn sem eru meðlagsskyldir og eru sannanlega að greiða meðlag geta óskað eftir meðlagsláni. Sækja þarf sérstaklega um meðlagslán fyrir hvert barn og er meðlagslán aðeins greitt í lok annar þegar fengist hefur staðfesting á meðlagsskyldu. LÍN leitar staðfestingar á greiðslu meðlags frá Innheimtustofnun sveitarfélaga en meðlagsgreiðendur sem ekki greiða til Innheimtustofnunnar þurfa að staðfesta meðlagsgreiðslur sérstaklega með öðrum hætti.

Lán vegna maka

Í sérstökum tilvikum geta námsmenn sótt um aukalán vegna maka ef maki er óvinnufær. Það getur til dæmis átt við ef námsmaður stundar nám erlendis þar sem maki hans hefur ekki kost á að fá atvinnuleyfi (s.s. í Bandaríkjunum).

Nánar er fjallað um heimild fyrir veitingu makaláns í grein 4.4 í úthlutunarreglum LÍN.

 

Lán vegna sjúkratrygginga

Námsmenn sem greiða háar sjúkratryggingar eða sjúkrakostnað erlendis geta sótt um að þeim kostnaði sé mætt með sérstöku láni. Kveðið er á um skilyrði fyrir veitingu slíks láns í grein 4.7 í úthlutunarreglum LÍN.

 

03

Lán vegna sérstakra aðstæðna

Námsmaður á möguleika á að sækja um aukalán ef ófyrirséðar breytingar verða á högum viðkomandi á námstíma, s.s. veikindi eða andlát í fjölskyldu. Nánar er fjallað um slíkt lán í grein 4.6 í úthlutunarreglum LÍN.

 

Sækja um námslán