Close contact us

Hafa samband

Nafn
Kennitala
Netfang
Skilaboð

Fylgiskjal I

Framfærslugrunnur og greinargerð með grunnframfærslu fyrir skólaárið

Framfærslugrunnur LÍN

Við útreikning framfærslugrunns er byggt á grunnviðmiði neysluviðmiða velferðarráðuneytisins og er hann uppreiknaður miðað við hækkun vísitölu neysluverðs á árinu 2017 frá Hagstofu Íslands. Húsnæðiskostnaður er hækkaður miðað við sömu verðlagsforsendur en tekur jafnframt mið af leigu á stúdentagörðum háskólanna fyrir einstaklings-, par- og fjölskylduhúsnæði.

Húsnæðiskostnaður tekur mið af fjölskylduhögum og þannig er viðbótarkostnaði vegna búsetu námsmanna sem eru í eigin húsnæði/ leiguhúsnæði skipt í sex flokka:

1. Námsmaður (einhleypur) 
2. Námsmaður í hjúpskap/skráðri sambúð, ekki barn á heimili
3. Námsmaður í hjúpskap/skráðri sambúð, með eitt barn 
4. Námsmaður í hjúpskap/skráðri sambúð, með tvö börn eða fleiri
5. Einstætt foreldri, með eitt barn
6. Einstætt foreldri, með tvö börn eða fleiri.

Í þeim tilvikum þar sem um sambúð eða hjúskap er að ræða er gert ráð fyrir að báðir sambúðaraðilar standi jafnt að húsnæðiskostnaði. Þannig tekur framfærslan mið af raunverulegri framfærsluþörf mismunandi hópa námsmanna, þ.e. miðað við búsetuform og fjölskyldustærð.

 

Grunnframfærsla LÍN

Framfærsla á skólaári (kr.) Framfærsla á mánuði (kr.) Grunnur Framfærsla á mánuði (kr.) Húsn. Framfærsla á mánuði (kr.) Alls
0. Í foreldrahúsum 796.302 88.478 0 88.478
1. Einhleypur 1.732.563 114.094 78.413 192.507
2. Sambúð, barnlaus 1.525.563 114.094 55.413 169.507
3. Sambúð, 1 barn 1.610.217 114.094 64.819 178.913
4. Sambúð, 2 börn e.fl. 1.657.305 114.094 70.051 184.145
5. Einstæður, 1 barn 2.193.588 114.094 129.638 243.732
6. Einstæður, 2 börn e.fl. 2.287.764 114.094 140.102 254.196

Framfærslulán LÍN (96% af grunnframfærslu)

Framfærsla á skólaári (kr.) Framfærsla á mánuði (kr.) Framfærsla á mánuði (kr.) Framfærsla á mánuði (kr.)N Framfærsla á ECTS (kr.)e Framfærsla á ECTS (kr.)e Framfærsla á ECTS (kr.)e
Grunnur Húsn. Alls Grunnur Húsn. Alls
0. Í foreldrahúsum 764.451 84.939 0 84.939 12.741 0 12.741
1. Einhleypur 1.663.254 109.530 75.276 184.806 16.430 11.291 27.721
2. Sambúð, barnlaus 1.464.534 109.530 53.196 162.726 16.430 7.979 24.409
3. Sambúð, 1 barn 1.545.804 109.530 62.226 171.756 16.430 9.334 25.764
4. Sambúð, 2 börn e.fl. 1.591.011 109.530 67.249 176.779 16.430 10.087 26.517
5. Einstæður, 1 barn 2.105.838 109.530 124.452 233.982 16.430 18.668 35.098
6. Einstæður, 2 börn e.fl. 2.196.252 109.530 134.498 244.028 16.430 20.175 36.605

Framangreindar tölur miðast við einstakling þ.e, án framfærslu barna þar sem það á við. Gert er ráð fyrir 9 mánaða skólaári.

Ráðstöfunartekjur

Námsmenn geta haft kr. 930.000 í árstekjur (frítekjumark) án þess að til tekjuskerðingar komi. Þá er jafnframt gert ráð fyrir að þær ráðstöfunartekjur námsmanns standi undir 4% af framfærsluþörf námsmanns á námstíma (var 8% á síðustu tveimur skólaárum, 10% í úthlutunarreglum 2015-2016 og 19% í úthlutunarreglum 2014-2015).

Eftirfarandi tafla sýnir framfærslulán á skólaári (9 mánuðir) eftir fjölskylduhögum að meðtöldu láni vegna barna þar sem við á. Lánað er kr. 34.000 á mánuði vegna barns. Einnig eru sýndar ráðstöfunartekjur sömu námsmannahópa miðað við þær forsendur að námsmaður afli sér kr. 930.000 tekna á árinu til viðbótar námsláni.

Framfærsla (kr.) á skólaári * Ráðstöfunartekjur (kr.) ** á ári (12 mán) Ráðstöfunartekjur (kr.) ** á mánuði
Í foreldrahúsum 764.451 1.694.451 141.204
Einhleypur 1.663.254 2.593.254 216.105
Sambúð, barnlaus 1.464.534 2.394.534 199.545
Sambúð, 1 barn 1.851.804 2.781.804 231.817
Sambúð, 2 börn 2.203.011 3.133.011 261.084
Einstæður, 1 barn 2.411.838 3.341.838 278.487
Einstæður, 2 börn 2.808.252 3.738.252 311.521

(*) Gert er ráð fyrir 9 mánaða skólaári.
(**) Gert er ráð fyrir að námsmaður hafi aflað sér kr. 930.000 tekna á árinu sem bætist við framfærslulán LÍN án skerðingar.