Close contact us

Hafa samband

Nafn
Kennitala
Netfang
Skilaboð

Fylgiskjal I

Framfærslugrunnur og greinargerð með grunnframfærslu fyrir skólaárið

Framfærslugrunnur LÍN

Við útreikning framfærslugrunns er byggt á grunnviðmiði neysluviðmiða velferðarráðuneytisins. Húsnæðiskostnaður tekur mið af leigu á stúdentagörðum háskólanna fyrir einstaklings-, par- og fjölskylduhúsnæði.

Húsnæðiskostnaður tekur mið af fjölskylduhögum og þannig er viðbótarkostnaði vegna búsetu námsmanna sem eru í eigin húsnæði/ leiguhúsnæði skipt í sex flokka:

1. Námsmaður (einhleypur) 
2. Námsmaður í hjúpskap/skráðri sambúð, ekki barn á heimili
3. Námsmaður í hjúpskap/skráðri sambúð, með eitt barn 
4. Námsmaður í hjúpskap/skráðri sambúð, með tvö börn eða fleiri
5. Einstætt foreldri, með eitt barn
6. Einstætt foreldri, með tvö börn eða fleiri.

Í þeim tilvikum þar sem um sambúð eða hjúskap er að ræða er gert ráð fyrir að báðir sambúðaraðilar standi jafnt að húsnæðiskostnaði. Þannig tekur framfærslan mið af raunverulegri framfærsluþörf mismunandi hópa námsmanna, þ.e. miðað við búsetuform og fjölskyldustærð.

 

Grunnframfærsla LÍN

Framfærsla á skólaári (kr.) Framfærsla á mánuði (kr.) Grunnur Framfærsla á mánuði (kr.) Húsn. Framfærsla á mánuði (kr.) Alls Framfærsla á ECTS (kr.) Grunnur Framfærsla á ECTS (kr.) Húsnæði Framfærsla á ECTS (kr.) Alls
0. Í foreldrahús. 764.451 84.939 0 84.939 12.741 0 12.741
1. Einhleypur 1.663.254 109.530 75.276 184.806 16.430 11.291 27.721
2. Sambúð, barnlaus 1.464.534 109.530 53.196 162.726 16.430 7.979 24.409
3. Sambúð, 1 barn 1.545.804 109.530 62.226 171.756 16.430 9.334 25.764
4. Sambúð, 2 börn e.fl. 1.591.011 109.530 67.249 176.779 16.430 10.087 26.517
5. Einstæður, 1 barn 2.105.838 109.530 124.452 233.982 16.430 18.666 35.098
6. Einstæður, 2 börn e.fl. 2.196.252 109.530 134.498 244.028 16.430 20.175 35.605

Framangreindar tölur miðast við einstakling þ.e. án framfærslu barna þar sem það á við. Gert er ráð fyrir 9 mánaða skólaári. 

Ráðstöfunartekjur

Námsmenn geta haft kr. 1.330.000 í árstekjur (frítekjumark) án þess að til tekjuskerðingar komi.

Eftirfarandi tafla sýnir framfærslulán á skólaári (9 mánuðir) eftir fjölskylduhögum að meðtöldu láni vegna barna þar sem við á. Lánað er kr. 35.600 á mánuði vegna barns. Einnig eru sýndar ráðstöfunartekjur sömu námsmannahópa miðað við þær forsendur að námsmaður afli sér kr. 1.330.000 tekna á árinu til viðbótar námsláni.

Framfærsla (kr.) á skólaári * Ráðstöfunartekjur (kr.) ** á ári (12 mán) Ráðstöfunartekjur (kr.) ** á mánuði
Í foreldrahúsum 764.451 2.094.451 174.538
Einhleypur 1.663.254 2.993.254 249.439
Sambúð, barnlaus 1.464.534 2.794.534 232.878
Sambúð, 1 barn 1.866.204 3.196.204 266.350
Sambúð, 2 börn 2.231.811 3.561.811 296.818
Einstæður, 1 barn 2.426.238 3.756.238 313.020
Einstæður, 2 börn 2.837.052 4.167.052 347.254

(*) Gert er ráð fyrir 9 mánaða skólaári.
(**) Útreikningur á ráðstöfunartekjum námsmanns eftir fjölskyldustöðu miðast við fulla framfærslu á skólaári og 1.330.000 kr. sumartekjur.