Close contact us

Hafa samband

Nafn
Kennitala
Netfang
Skilaboð

Fylgiskjal IV

Lán sem sjóðurinn hefur veitt

Heiti Veitt Vextir Endurgreiðsla hefst m.v.námslok Endurgreiðslu tími Gjalddagar
M 1952-1961 3,50% 3 ár 10 ár 1. maí og 1. nóvember
N 1952-1961 3,50% 3 ár 10 ár 1. febrúar og 1. nóvember
M 1961-1967 3,50% 3 ár 15 ár 1. maí og 1. nóvember
N 1961-1967 3,50% 3 ár 15 ár 1. febrúar og 1. nóvember
L 1967-1975 5% 5 ár 15 ár 1.júní
K 1975 13% 1 ár 4 ár 1. apríl og 1. nóvember
X* 1976-1982 Verðtryggt 3 ár 20 ár 1. júlí og 1. nóvember
T** 1982-1992 Verðtryggt 3 ár 40 ár 1. mars og 1. september
R 1992-2005 allt að 3% + verðtryggt 2 ár óákveðið 1. mars og 1. september
G 2005- allt að 3% + verðtryggt 2 ár óákveðið 1. mars og 1. september

(*) Nefnast V-lán eftir sameiningu

(**) Nefnast S-lán þegar endurgreiðsla hefst

Skilgreiningar á helstu hugtökum

Afborganir lána:

Borgað er af námslánum tvisvar á ári, föst afborgun á fyrri hluta árs og tekjutengd í september. Afborgun reiknast sem hlutfall af tekjum ársins á undan afborgunarári. Þetta hlutfall er 4,75% af R-lánum en 3,75% af S- og G-lánum. Tekjutengda greiðslan er fundin með því að reikna viðeigandi hlutfall af tekjum fyrra árs og draga síðan föstu greiðsluna frá. Það sem eftir stendur er tekjutengda greiðslan. Ef greiðandi er með tekjur undir ákveðnum mörkum reiknast ekki tekjutengd greiðsla.

Ástundunarvottorð:

Námsmenn í heilsársnámskeiðum geta sent ástundunarvottorð frá skóla eftir haustönn. Í vottorðinu þarf að koma fram mat skóla á námsframvindu í heilsársnámskeiðum. Að námskeiðinu loknu þarf síðan að koma vottorð um að námskeiðinu hafi verið náð ásamt heildarfjölda eininga.

ECTS-eining:

ECTS (European Credit Transfer and Accumulation System) er samræmdur mælikvarði á nám í aðildarríkjum Evrópusambandsins og annarra þátttakenda í Bolognaferlinu. 60 ECTS-einingar jafngilda fullu námsári.

Fjórðungur/önn:

Ef skólaári er skipt í þrjú tímabil, þ.e. haust-, vetrar- og vorönn er miðað við að námsmaður í fullu námi hafi stundað nám í þrjá fjórðunga (annir) á námsárinu. Sumarönn telst vera fjórði fjórðungurinn.

Fullt nám:

Námsmaður telst ljúka fullu námi ljúki hann 60 ECTS-einingum á skólaárinu eða 30 ECTS-einingum á misseri.

Grunnframfærsla:

Sú fjárhæð sem sýnir lánsþörf námsmanns í leiguhúsnæði á námstíma eins og hún er skilgreind af stjórn sjóðsins.

Lánsáætlun:

Eftir að námsmaður hefur sótt um námslán og skilað þeim gögnum sem sjóðurinn hefur óskað eftir, er reiknað út hversu hátt lán viðkomandi á rétt á miðað við tekjur og fjölskylduhagi. Lánsáætlun er birt rafrænt á „Mitt LÍN“ námsmanns og gefur hún kost á tímabundinni fyrirgreiðslu hjá viðskiptabanka námsmanns. Komi í ljós að lánsáætlun byggir á mistökum eða á röngum forsendum miðað við gildandi úthlutunarreglur þess námsárs sem sótt er um lán fyrir áskilur LÍN sér rétt til þess að breyta lánsáætlun til samræmis við þær reglur.

Lokun skuldabréfs:

Skuldabréfi er lokað við lok þess tímabils sem námsmaður þiggur námslán, þ.e. við lok síðasta aðstoðartímabils. Vextir reiknast á lánið frá og með lokun skuldabréfs og almennt er miðað við að endurgreiðslur þess hefjist tveimur árum síðar.

Maki:

Átt er við aðila sem er í hjúskap eða skráðri sambúð með lántaka.

Sambúð:

Sambúð tveggja einstaklinga sem skráðir eru í sambúð samkvæmt þjóðskrá.

Misseri:

Ef skólaári er skipt upp í tvö jafnlöng tímabil að jafnaði, haust- og vormisseri er miðað við að námsmaður í fullu námi hafi stundað nám í tvö misseri. Sumarmisseri telst vera þriðja misserið/önnin.

Námsár:

Er almennt 12 mánuðir og hefst að hausti og lýkur að sumri. Ef námsmaður stundar nám á sumarmisseri tilheyrir það misseri undangengnu námsári. Með námsári er í reglum þessum átt við námsárið 2019-2020.

Námsferill:

Námsbraut sem lýkur með tiltekinni prófgráðu. Nýr námsferill hefst skipti námsmaður um skóla, námsgrein eða prófgráðu.

Námslengd:

Réttur námsmanna til námslána er tiltekinn í ECTS-einingum. Hafi námsmaður t.d. lokið 60 ECTS-einingum á skólaárinu og fengið lán fyrir þeim einingum, dragast þær frá þeim einingafjölda sem hann á rétt á lánum til.

Ofgreidd lán:

Ef námsmaður fær afgreitt hærra lán en hann á rétt á, t.d. vegna vanáætlaðra tekna, fyrirframgreiddra skólagjaldalána, eða ef hann lýkur ekki lánshæfum námsárangri á önninni, ber honum að endurgreiða lánið sérstaklega.

Sérnám:

Starfstengt nám sem ekki er kennt á háskólastigi. Nám á framhaldsskólastigi til stúdentsprófs telst ekki til sérnáms.

Sjálfskuldarábyrgð:

Skuldarábyrgð sem er þannig háttað að ábyrgðarmanni er skylt að greiða skuldina á gjalddaga þótt kröfuhafi hafi engar tilraunir gert til að fá hana greidda hjá aðalskuldara.

Skólaár:

Er almennt 9 mánuðir og hefst að hausti og lýkur að vori. Með skólaári er í reglum þessum átt við skólaárið 2019-2020.

Svigrúm:

Möguleg lágmarks námsframvinda og heildarlánstími í tilteknu námi. Er meðal annars átt við fjölda eininga sem heimilt er að lána fyrir.

Umboðsmaður:

Námsmenn erlendis þurfa að hafa umboðsmann sem þeir gefa umboð til að sjá um mál sín gagnvart lánasjóðnum. Umboðsmaður þarf að hafa heimilisfang á Íslandi. Námsmaður gefur umboð með því að rita nafn og kennitölu umboðsmanns í umsókn sína. Ef skipta á um umboðsmann skal það gert í gegnum „Mitt LÍN“ eða með því að senda tölvupóst á lin@lin.is. Enginn annar en námsmaður getur tilkynnt sjóðnum um nýjan umboðsmann.

Umframeiningar:

Ef námsárangur námsmanns er umfram 30 ECTS-einingar á einhverju misseri skólaársins, þá á viðkomandi rétt á að nýta umframeiningarnar á öðru misseri sama skólaárs eða síðar í sama námsferli svo framarlega sem lágmarks árangri námsárs (22 ECTS) sé náð á misserinu.

Undirbúningsnám:

Nám til undirbúnings náms á háskólastigi.

Útreikningsmynt:

Námslán eru reiknuð í mynt þess lands þar sem námsmaður stundar nám sitt. Í ákveðnum tilvikum er útreikningsmynt önnur en mynt námslands.

Framfærslutafla skólaárið 2019 – 2020

Neðangreind tafla sýnir lánsupphæð á hverja ECTS-einingu fyrir námsmann miðað við fjölskyldustöðu og búsetuform (sama upphæð fyrir leiguhúsnæði og eigið húsnæði).

 

Fjöldi barna: Foreldra-húsnæði Einstæður - Leigu/Eigið húsnæði Sambúð - Leigu/Eigið húsnæði Sambúð - Leigu/Eigið húsnæði Sambúð - Leigu/Eigið húsnæði Sambúð - Leigu/Eigið húsnæði Einstætt foreldri - Leigu/Eigið húsnæði Einstætt foreldri - Leigu/Eigið húsnæði Einstætt foreldri - Leigu/Eigið húsnæði
Foreldra-húsnæði Leigu/Eigið húsnæði Leigu/Eigið húsnæði Leigu/Eigið húsnæði Leigu/Eigið húsnæði Leigu/Eigið húsnæði Leigu/Eigið húsnæði Leigu/Eigið húsnæði Leigu/Eigið húsnæði
0 0 0 1 2 3 1 2 3
Austurríki EUR 162 143 193 239 281 248 299 341
Ástralía AUD 319 278 362 437 504 479 566 633
Bandaríkin A USD 354 306 378 440 492 513 588 640
Bandaríkin B USD 245 210 277 336 388 374 443 495
Belgía EUR 184 156 210 258 300 288 343 385
Bosnia EUR 108 100 145 189 231 168 213 255
Brasilía USD 148 120 183 241 293 264 329 381
Búlgaría EUR 58 52 97 140 182 112 157 199
Danmörk DKK 1.023 906 1.266 1.601 1.912 1.595 1.963 2.274
Kaupmannahöfn DKK 1.465 1.259 1.655 2.009 2.320 2.237 2.647 2.958
Eistland EUR 103 91 138 182 224 173 221 263
Ekvador USD 163 127 194 253 305 296 365 417
England GBP 171 148 195 236 273 259 307 344
London GBP 200 172 221 264 301 299 349 386
Filippseyjar USD 79 67 124 178 230 158 216 268
Finnland EUR 139 121 171 216 258 221 271 313
Frakkland EUR 152 131 182 228 270 241 294 336
París EUR 200 170 224 273 315 310 366 408
Grikkland EUR 94 80 128 173 215 169 218 260
Holland EUR 168 146 197 244 286 260 313 355
Íran USD 141 121 181 237 289 239 300 352
Írska lýðveldið EUR 220 191 245 293 335 328 384 426
Ísrael EUR 210 177 233 282 324 325 383 425
Ísland ISK 12.741 27.721 24.409 30.864 36.717 41.817 40.198 46.805 51.905
Ítalía EUR 205 172 227 276 318 322 380 422
Róm EUR 252 218 274 323 365 369 428 470
Japan JPY 24.031 21.297 27.921 33.980 39.473 35.652 42.464 47.957
Kanada A CAD 259 214 300 376 443 427 515 582
Kanada B CAD 186 149 231 306 373 336 420 487
Kína USD 146 122 184 241 293 251 315 367
Kosta Ríka USD 255 228 291 349 401 367 432 484
Kósóvó EUR 158 141 190 236 278 238 289 331
Króatía EUR 83 73 119 163 205 146 193 235
Kýpur EUR 125 112 159 204 246 196 245 287
Lettland EUR 151 136 184 229 271 226 275 317
Litháen EUR 82 77 121 164 206 135 179 221
Lúxemborg EUR 165 142 194 240 282 258 311 353
Malasía USD 124 113 170 224 276 201 258 310
Malta EUR 146 132 180 225 267 220 269 311
Mexíkó USD 133 107 170 227 279 242 307 359
Mónakó EUR 223 174 236 288 330 375 441 483
Norður-Írland GBP 190 167 213 255 292 279 327 364
Noregur NOK 1.751 1.562 2.045 2.489 2.894 2.580 3.076 3.481
Nýja-Sjáland AUD 228 193 275 349 416 372 456 523
Perú USD 196 163 229 287 339 322 390 442
Portúgal EUR 104 89 137 182 224 180 230 272
Pólland EUR 103 94 140 184 226 165 211 253
Rúmenía EUR 49 41 87 130 172 108 154 196
Rússland EUR 128 117 163 208 250 195 243 285
Sam. Arab. fur. USD 380 316 394 460 512 576 659 711
Serbía EUR 107 97 143 187 229 171 218 260
Singapúr USD 171 146 208 265 317 280 344 396
Síle USD 242 219 281 337 389 345 408 460
Skotland GBP 141 121 166 207 244 224 270 307
Slóvakía EUR 130 140 163 208 250 207 257 299
Slóvenía EUR 80 70 116 160 202 144 191 233
Spánn EUR 148 129 179 225 267 232 283 325
Suður-Kórea USD 188 164 226 283 335 295 358 410
Sviss CHF 295 262 324 380 429 419 484 533
Svíþjóð SEK 1368 1195 1695 2160 2589 2186 2698 3127
Tékkland EUR 127 110 159 205 247 207 258 300
Tyrkland EUR 111 92 142 188 230 195 246 288
Tæland EUR 181 157 209 256 298 277 331 373
Ungverjaland EUR 178 160 209 255 297 260 311 353
Wales GBP 123 103 148 190 227 204 251 288
Þýskaland EUR 147 120 173 221 263 249 304 346

Lán sem sjóðurinn hefur veitt

Heiti Veitt Vextir Endurgreiðsla hefst m.v.námslok Endurgreiðslu tími Gjalddagar
M 1952-1961 3,50% 3 ár 10 ár 1. maí og 1. nóvember
N 1952-1961 3,50% 3 ár 10 ár 1. febrúar og 1. nóvember
M 1961-1967 3,50% 3 ár 15 ár 1. maí og 1. nóvember
N 1961-1967 3,50% 3 ár 15 ár 1. febrúar og 1. nóvember
L 1967-1975 5% 5 ár 15 ár 1.júní
K 1975 13% 1 ár 4 ár 1. apríl og 1. nóvember
X* 1976-1982 Verðtryggt 3 ár 20 ár 1. júlí og 1. nóvember
T** 1982-1992 Verðtryggt 3 ár 40 ár 1. mars og 1. september
R 1992-2005 allt að 3% + verðtryggt 2 ár óákveðið 1. mars og 1. september
G 2005- allt að 3% + verðtryggt 2 ár óákveðið 1. mars og 1. september