Close contact us

Hafa samband

Nafn
Kennitala
Netfang
Skilaboð
01

Ársskýrslur


Ársskýrsla Lánasjóðs íslenskra námsmanna (LÍN) 2017 fyrir skólaárið 2016-2017.
 
 
 
 
02

Ársreikningar

Ársreikningur Lánasjóðs Íslenskra námsmanna byggir á kostnaðarverðs-reikningsskilum og er gerður í samræmi við lög um ársreikninga og settar reikningsskilareglur. Hann er gerður eftir sömu reikningsskilaaðgerðum og árið áður.
 
Starfssemi á árinu
Samkvæmt rekstarreikningi var hagnaður af rekstri sjóðsins um 4.883 millj. kr. á árinu 2017. Heildareignir námu 196.175 millj. kr. í árslok. Heildarskuldir námu 100.084 millj. kr. og bókfært eigið fé 96.092 millj. kr. 
Ársverk hjá sjóðnum voru 29,17 á árinu 2017.
 
Núvirði útlána í árslok 2017 nemur 148.196. millj. kr. sem er 35.422 millj. kr. lægra en bókfært verðmæti útlána. Ítarlegri útskýringu á þessu má sjá í skýringu 18.
 
 
03

Annað útgefið efni