01

Ársskýrslur

Ársskýrsla Lánasjóðs íslenskra námsmanna (LÍN) 2016, fyrir skólaárið 2015-2016
 
 
 
 
02

Ársreikningar

Ársreikningur Lánasjóðs Íslenskra námsmanna byggir á kostnaðarverðs-reikningsskilum og er gerður í samræmi við lög um ársreikninga og settar reikningsskilaareglur. Hann er gerður eftir sömu reikningsskilaaðgerðurm og árið áður.
 
Starfssemi á árinu
Samkvæmt rekstarreikningi var hagnaður af rekstri sjóðsins um 3.612 millj. kr. á árinu 20146. Heildareignir námu 191.299 millj. kr. í árslok. Heildarskuldir námu 100.091 millj. kr. og bókfært eigið fé 91.2018 millj. kr. 
Ársverk hjá sjóðnum voru 29,17 á árinu 2016.
 
Núveriði útlána í árslok 2016 nemur 146.312 millj. kr. sem er 37.178 millj. kr. lægra en bokfært verðmæti útlána. Ítarlegri útskýringu á þessu má sjá í skýringu 18.
 
 
03

Annað útgefið efni